Active readings

Lecturi active. Promovarea literaturii române prin lecturi publice

Proiectul cultural urmăreşte reintegrarea lecturii în viaţa tinerilor prin prezentarea cărților și a poveștilor conținute de acestea într-o manieră inovativă, în care care participanții se vor implica în mod activ la crearea unui nou final pentru opera discutată.

Cărțile dezvoltă limbajul, imaginația, concentrația, contribuie la dezvoltarea abilităților de argumentare, la formarea unei gândiri critice. În ultimii ani asistăm la reducerea importanței lecturii în viața tinerilor. Odată cu diversificarea modalităților de petrecere a timpului liber și cu prezența tot mai mare a inovațiilor tehnologice în viața tinerilor, lectura a început să ocupe un rol tot mai neimportant. Conform datelor prezentate în Baromentrul de Consum Cultural 2012, procentul tinerilor din mediul urban care au citit o singură carte, sau nu au citit deloc în ultimul an se ridică la 42%.

Proiectul Lecturi active vine ca răspuns la această situație. Metoda aleasă este cea a unui eveniment inedit, ce îmbină lectura publică, cu momente de teatru și atelier de creație. Participanții vor dezvolta o legătură cu opera prezentată, deoarece implicarea lor va fi una activă prin crearea propriului lor final.

Alegerea operei lui Caragiale nu este deloc întâmplatoare, fiind unul din cei mai importanți clasici români. Chiar dacă opera sa este studiată în în timpul orelor de limba și literatură română, foarte puțini elevi dezvoltă un interes acest autor, sau pentru lectură în general. Proiectul Lecturi active își propune să scoată personajele lui Caragiale din paginile cărților, aducându-le mai aproape de elevii de liceu. Mai mult, participanții vor deveni creatori prin dezvoltarea unui alt final, ceea ceva contribui la crearea unei legaturi între ei și opera prezentată.

Prin organizarea lecturii publice în cadru librăriei Humanitas se urmărește crearea unei legături de lungă durată cu lumea cărților. Studiile realizate până în prezent au relevat o legătură puternică între deținerea unei biblioteci și afinitatea față de lectură. Locația unde se desfășoară evenimentele va contribui la crearea unei atmosfere propice lecturi, deoarece așa cum spune Jorge Luis Borges “Mi-am imaginat întotdeauna paradisul ca o bibliotecă”.

Scopul proiectului Lecturi active este îmbunătățirea educației culturale a elevilor de liceu prin dezvoltarea interesului pentru literature română. Nivelul redus al tinerilor care citesc are efect direct asupra participării acestora la alte activități culturale.

Obiectivele proiectului:
Dezvoltarea unui interesului pentru lectură în rândul elevilor liceului partener
Creșterea gradului de atractivitate pentru literatura română prin îmbinarea lecturii cu momente de teatru
Stimularea creativității elevilor prin prezentarea finalului dezvoltat de aceștia

Pe termen lung se urmărește creșterea vizibilității educației culturale și artistice în dezvoltarea viitoarelor generații.