Anunț privind intenția de achiziție servicii de renovare și materiale de construcție fosta primărie sat Balta, comuna Balta

  • Achizitorul: Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană
  • Denumirea proiectului: Ecomuzeul Balta. De la arhitectura tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți la turism durabil
  • Date privind procedura aplicată: procedura de cumpărare directă (achiziție directă)
  • Sursa de finanțare: Proiectul este co-finanțat de AFCN.
  • Denumirea serviciilor achiziționate:  servicii de renovare și materiale de construcțieservicii lucrări de intervenții urbane și materiale de construcții.
  • Durata contractului: Prestatorul va asigura prestarea serviciilor pe o perioada estimată de maxim 4 luni, de la data semnării contractului de prestări servicii, dar nu maib târziu de 20 noiembrie 2019.
  • Criteriul de atribuire al contractului: Preţul cel mai scăzut;
  • Depunerea ofertei: Oferta se va transmite pe adresa de e-mail: contact@asociațiamaie.ro sau prin poștă la sediul Asociației MIŞCAREA PENTRU ACŢIUNE SI INIŢIATIVĂ EUROPEANĂ cu sediul în București, Sector 2, Str. Popa Lazar, nr.10, ap. M17, sectorul 2,;
  • Data limită de depunere a ofertei: 12.08.2019, ora 17.00. Ofertele transmise după expirarea termenului limită pentru depunere vor fi considerate oferte întârziate și nu se vor lua în considerare
  • Specificații tehnice achiziție aici.