Discover Tree

Discover Tree
  • Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.

    Nelson Mandela

Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană a creat programul de educație nonformală DiscoverTREE din dorința de a-i ajuta pe copii să își descopere pasiunile, să cunoască noi domenii, să își dezvolte abilitățile de observare critică și distractivă a lumii, să gândească diferit și să aibă încredere în ei.

1. Descriere
2. Educația antreprenorială
3. Educația culturală
4. Inscriere

1. Descriere

România se confruntă cu o criză profundă în educaţie. La nivelul curriculei şcolare, se remarcă absenţa activităţilor în care elevii să fie implicaţi într-un mod activ şi productiv (prin încurajarea creativităţii individuale şi a lucrului în echipă, stimularea înţelegerii diversităţii culturale, orientarea spre dobândirea abilităţilor practice, stimularea implicării în viaţa culturală şi socială a comunităţii). Sistemul naţional de învăţâmânt nu oferă cadrul în care copii pot dobândi competenţele necesare pentru a fi un adult împlinit atât pe plan profesional, cât şi pe plan personal.

Copiii au un potenţial creativ imens, care trebuie îngrijit şi stimulat. Avem datoria de a crea condiţiile în care ei pot să îşi descopere talentul, să îşi cultive înclinaţiile şi eventual să le transforme în profesii.

Învăţarea prin descoperire, joc şi discuţii cu ceilalţi stă la baza atelierelor DiscoverTREE. Cu ajutorul metodelor de educaţie nonformală, copii sunt antrenaţi într-un proces de învăţare inovativ, ce stimulează creativitatea, încurajează participarea activă, iniţiativa si contribuie la dezvoltarea orizonturilor participanților.

2. Educația antreprenorială

  • Educația antreprenorială este un motor pentru creșterea viitoare și o sursă de inspirație pentru antreprenorii de mâine. Pentru a rămâne competitivă, Europa trebuie să investească în cetățenii ei, în competențele lor și în capacitatea lor de a se adapta și de a inova. În acest sens, este necesar să încurajăm o schimbare reală a mentalităților cu privire la atitudinile antreprenoriale în Europa și aceasta începe în primul rând prin insuflarea unui spirit antreprenorial încă din primii ani de școală.

    Androulla Vassiliou

La nivel european, spiritul antreprenorial reprezintă una dintre cele 8 competențe-cheie pentru educația continuă. În ultimii ani, tot mai multe ţări europene au început să promoveze educaţia antreprenorială la nivelul ciclului primar şi gimnazial.

Sistemul educațional românesc oferă puține oportunități prin care copiii pot să își dezvolte potențialul personal și vocațional.

Educația antreprenoriată promovează: creativitatea, inițiativa, inovarea, activitățile independente, asumarea riscurilor, implicarea copiilor în comunitare, transpunerea unei idei într-un produs sau serviciu.

Scopul acestui atelier este de a ajuta copii să înţeleagă antreprenoriatul prin activităţi practice şi creative. Ei vor avea ocazia să înțeleagă noțiuni economice de bază, să îți însușească un comportament economic responsabil, să înțeleagă legătura dintre diferitele afaceri și dezvoltarea unei comunități și să îți construiască o imagine obiectivă asupra avantajelor și dezavantajelor unei cariere în antreprenoriat.

3. Educația culturală

În prezent, asociaţia MAIE dezvoltă programul de educaţie culturală. O să avem mai multe informaţii în curând.

4. Inscriere

Programele DiscoverTREE sunt disponibile pentru grupurile de copii din ciclul gimnazial.

Pentru programări şi informaţii, completaţi formularul alăturat.