Forumul Diversității Culturale – ediția III

Între 9 și 11 noiembrie 2018, Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană organizează cea de-a treia ediție a Forumului Diversității Culturale. Organizat în contextul Anului European al Patrimoniului și Centenarului Marii Uniri, evenimentul își propune să aducă în atenția publicului larg contribuția pe care reprezentanții diferitelor culturi au avut-o în dezvoltarea socio-culturală a țării noastre, fără însă a ignora dificultățile întâmpinate de unele grupuri etnice pe parcursul istoriei sau în prezent.

Cea de-a treia ediție a forumului este gândită ca un exercițiu de recunoștiință față de toți cei care au contribuit și contribuie la dezvoltarea țării noastre, indiferent de originea etnică, de convingerile religioase, de naționalitate sau de alte caracteristici. Evenimentul are în centrul România prezentului, oferind o perspectivă inedită asupra evoluţiei interculturale a ţării noastre prin ilustrarea atât a aportului minorităţilor vechi şi noi, cât şi dificultăţile de integrare şi dialog dintre diferitele grupuri.

Minoritățile au influențat semnificativ cultura și tradițiile românești, aspect sesizabil printr-o analiză succintă a obiceiurilor, bucătăriei, limbajului, portului tradițional, al artei și literaturii autohtone. Fiecare grup etnic a contribuit prin însăși prezența sa în acest spațiu la formarea unor noi tradiții, obiceiuri și chiar limbaj. Procesul continuă prin aportul noilor grupuri etnice, care prin exprimarea culturii originare și împletirea acesteia cu valorile românești redau un peisaj insolit, admirat de localnici și primitor pentru străini.

Forumul Diversității Culturale propune o incursiune în istoria interculturală a României, ilustrând şi provocările întâmpinate în relaţiile dintre diferitele culturi, prin dezbateri, ateliere, expoziţii şi tururi în spaţii relevante pentru minorităţile din Bucureşti.

La fel ca în cazul primelor două ediţii, Forumul Diversităţii Culturale se bazează pe o abordare integrantă, care porneşte de la evidenţierea rolului minorităților istorice la dezvoltarea societății românești, aduce în discuție valurile de imigrație de după 1990 și analizează modul în care bunele practici dezvoltate pe parcursului conviețuirii interetnice în diferitele zone din România pot fi utilizate pentru o mai bună integrare a migranților și refugiaților.

DEZBATERI

Dezbaterile vor crea cadrul de dialog pentru abordarea unor teme relevante pentru o societatea actuală, care are un istoric multicultural bogat, include 18 minorităţi naţionale care sunt reprezentate în parlament, dar se confruntă în continuare cu provocări legate de integrarea migranţilor şi refugiaţilor. În același timp, dezbaterile urmăresc ilustrarea modului în care minoritățile influențează diferite aspecte ale peisajului cultural local. Dezbaterile vor reuni experţi din domeniu sau reprezentanţi ai diferitelor minorităţi, fiind moderate de un jurnalist

ATELIERE

Atelierele organizate sub titulatura Cultura mea, cultura ta, cultura noastră au în prim plan interculturalitatea și modul în care diferitele culturi se influențează reciproc pentru a da naștere unei viziuni noi. Fiecare atelier este adresat unor categorii diferite de public urmărind prezentarea diferitelor aspecte ale interculturalităţii.

BIBLIOTECA VIE A DIVERSITĂȚII

Biblioteca Vie își propune să stimuleze dialogul intercultural prin crearea contextului în care reprezentanții diferitelor culturi, etnii și naționalități pot interacționa și pot schimba modul celuilalt de a privi lumea. În cadrul Bibliotecii Vii a Diversității, CĂRȚILE sunt reprezentanți ai minorităților naționale sau a noilor grupuri etnice, care intră într-un dialog personal cu cititorul, contribuind la promovarea culturii lor, la deconstruirea unor stereotipuri și la creșterea gradului de toleranță. Poveștile de viață ale Cărților prezentate în cadrul Bibliotecii Vii le vor oferi cititorilor o experiență unică de învățare în domeniul diversității.
Biblioteca Vie funcționează ca o bibliotecă obișnuită – cititorii alegând cartea pe care doresc să o citească pe baza catalogului care prezintă biblioteca. Cititorii pot împrumuta cărțile pe o perioadă limitată de timp, după care le returnează și dacă vor pot decide să împrumute o altă carte.

TURURI

Tururile organizate în cadrul proiectului sunt dedicate oraşului Bucureşti şi a modului în care diferitele culturi au influențat și pot să influențeze orașul în care trăim. Ele își propun să le ofere bucureștenilor o nouă perspectivă asupra orașului în care trăiesc. Bucureștiul este un oraș viu, a cărui identitate socio-culturală este definită atât de populația majoritară, cât și de diferitele etnii și naționalități care definesc acest spațiu. Acest aspect este atât de bine conturat și totuși atât de natural, încât poate fi trecut cu vederea printr-o simplă plimbare prin București, unde clădirile reprezentative pentru diferitele culturi se intersectează cu blocuri din perioada comunistă sau clădiri de patrimoniu din perioada interbelică.