Imaginile Bucureștiului. Ateliere creative despre diversitate

Proiectul își propune să contribuie la educarea în spiritul diversității culturale a cetățenilor de mâine și să promoveze diversitatea culturală ca resursă în dezvoltarea multiculturală a orașelor prin intermediul unor instrumente educative adresate elevilor de liceu, profesorilor și factorilor interesați.

Proiectul reprezintă continuarea atelierelor creative realizate în cadrul proiectului Noile minorități din Municipiul București, în perioada noiembrie 2015 – martie 2016. Atelierele realizate au crescut gradul de conștientizare a prezenței noilor minorități și de toleranță în rândul a 172 de liceeni participanți prin intermediul fotografiei, teatrului, filmului și artelor vizuale.

            Scopul proiectului cultural

Societatea actuală se află într-o continua transformare. Diversitatea culturală începe să joace un rol tot mai important atât din perspectiva formării unor competențe de comunicare interculturală necesare într-o societate multiculturală, cât și din perspectiva influențelor pe care cetățenii străini le au asupra dezvoltării diferitelor țări. Apare deci necesitatea învățării traiului în comun, care favorizează simultan atât dezvoltarea identităților specifice, cât și comunicarea interculturală, fără ca acest lucru să presupună vreo pierdere pentru majoritate sau minoritate (modelul TILT – Teaching Individuals to Live Together).

În acest context, proiectul Imaginile Bucureștiului. Ateliere creative pentru diversitate își propune să contribuie la educarea în spiritul diversității culturale a cetățenilor de mâine prin crearea și implementarea unui instrument educativ bazat pe metode culturale și artistice, adresat elevilor de liceu.

              Obiective generale:

  1. Determinarea unei mai bune înțelegeri a diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural, ;
  2. Facilitarea integrării sociale a membrilor populațiilor minoritare prin promovarea, explicarea și asigurarea înțelegerii culturii acestora în rândul tinerilor din populația majoritare;
  3. Promovarea istoriei culturale a minorităților ;
  4. Promovarea educației prin artă și cultură în rândul unui public cât mai larg;

       Obiective specifice:

  1. Promovarea educației interculturale prin crearea unui instrument educativ inovativ, ce utilizează mijloace artistice și culturale;
  2. Facilitarea înțelegerii și aprecierii diversității culturale reprezentate de minoritățile naționale, noile grupuri etnice, migranții și refugiații ce locuiesc în București, prin utilizarea mijloacelor artistice și culturale de educație în rândul a 64 elevi;
  3. Încurajarea creativității liceenilor din București prin realizarea unei expoziții de fotografie construite de liceeni în urma interacțiunii cu reprezentanților minorităților naționale și a noilor grupuri etnice stabilite în București;

Scurtă descriere:

Atelierele se vor desfășura pe parcursul a şapte saptamani, in perioada septembrie – noiembrie 2017.  Vor fi realizate minim 7 sesiuni în cadrul atelierelor. Atelierele vor fi susţinute de profesori (lb. romînă, istorie, educaţie civică) şi vor avea caracterul unei ore facultative, fiind incluse în afara orelor elevilor.

Prin intermediul atelierelor, elevii de liceu vor descoperi istoria și impactul minorităților naționale pornind de la crearea României Mari, aportul și tranformările generate de noile grupuri etnice începând cu anul 1989, precum și provocările generate de integrarea migranților și refugiaților.

În același timp, instrumentul educativ creat în cadrul proiectului va fi diseminat în rândul profesorilor și reprezentanților organizațiilor nonguvernamentale interesate de educația interculturală prin intermediul evenimentelor organizate în cadrul proiectului și prin intermediul transmiterii prin poștă către inspectoratele școlare din țară.  Mai mult, metodele culturale și artistice propuse în cadrul acestui proiect pot fi utilizate și în cadrul altor activități educaționale desfășurate de grupul țintă.

Primele întâlniri vor fi dedicate conceptelor de cetățenie, etnie, minoritate, multiculturalism, fiind prezentate istoria diferitelor minorități în România și rolul lor în formarea României Moderne. Diversitatea culturală va fi prezentată elevilor de liceu prin intermediul metodelor nonformale ca jocul de rol, discuții de grup, proiectarea filmului Sunetele Bucureștiului, exerciții de improvizație, photovoice, excursii în diferite spații care reflectă particularitățile diferitelor culturi, studii de caz și prezentări cu particularitățile diferitelor culturi, precum și cu artiști/ creatori reprezentativi pentru aceste culturi. Ținând cont de timpul relativ scurt, elevii vor lucra în echipă astfel încât să se poată documenta asupra unui număr cât mai mare de culturi, pe care apoi le vor prezenta restul grupului.  Mai mult, materialele educative create în cadrul proiectului vor include și prezentări ale diferiților artiști români de altă etnie sau a artiștilor străini care în ultimele trei decenii au ales să se stabilească și să creeze în România.

După dezvoltarea cunoștiințelor despre reprezentanții culturilor străine care locuiesc în România, elevii vor avea ocazia să experimenteze aceste culturi prin intermediul excursiilor în diferite spații ale culturilor străine. Participanții vor avea la dispoziție un aparat foto profesionist  pentru a realiza fotografiile. Metoda folosită pentru a prezenta diversitatea culturală este PhotoVoice-ul. Prin PhotoVoice fiecare participant vorbește cu ajutorul fotografiilor pe care le face chiar el/ea. Fotografiile pot fi însoțite de câteva cuvinte care să povestească ce a văzut autorul în momentul când a făcut poza. Este o metoda performativă participativă care presupune implicarea directă a spectatorului în experiența propusă, prin parcurgerea unui traseu alcătuit dintr-o succesiune de momente dezvoltate în general pe o anumită temă. Acest proces interactiv produce o schimbare în modul de reprezentare a realității și de percepție a propriei perceptii.

 

PROIECTUL ESTE FINANŢAT DE ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL:
Logo Proiecte Color CMYK [Converted]