Învață să organizezi propria învățare

In perioada iulie – decembrie 2015, Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană a fost partenerul Inspectoratului Școlar Maramureș în realizarea proiectului Învață să organizezi propria învățare.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi implementarea de măsuri educaţionale prin realizarea unei platforme integrate, cu scopul dobîndirii de competenţe-cheie şi participarea la competiţii cu rolul de a susţine creşterea calităţii educaţiei din învăţămîntul preuniversitar, pentru 15.000 elevi din regiunea de nord-vest a României (Maramureş, n.r.).

Proiectul îşi propune realizarea unei platforme online de dobîndire a competenţelor-cheie extracurriculare de către participanţi, digitalizarea şi extinderea testului în reţeaua şcolară, precum şi rea­lizarea unui concurs, la finalizarea cursurilor. 15.000 elevi, participanţi la serviciile de educaţie online, vor dobîndi trei competenţe-cheie: capacitatea de a învăţa procesul de învăţare, simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului, conştiinţa şi expresia culturală.