O oră pentru democrație

Print

DESPRE PROIECT

O oră pentru Democrație” se adresează nevoii de programe educaționale coerente pentru tinerii din România în domeniul democrației participative și a cetățeniei active. Studii la nivel european și românesc arată că nivelul relativ scăzut de participare a tinerilor la viața democratică nu este din cauza refuzului lor de a se implica în viața politică și socială, dar mai ales datorită adaptării insuficiente a sistemelor politice la nevoile și așteptările lor. La baza participării active stă educație politică, cu accent pe activități practice implementate în procesul de învățare despre democrație. Într-o țară post-comunistă, ca România, educația democratică este în etapele sale incipiente și nevoia de inițiative în acest domeniu este foarte mare.

OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI: 

„O oră pentru Democrație” este un proiect pilot, de 18 luni (1 februarie 2015 – 31 iulie 2016), în Drobeta-Turnu Severin, un oraș în care acest tip de acțiuni adresate tinerilor lipsește. Prin urmare, ne propunem creăm oportunități, cu sprijinul de expertiză elvețian, pentru elevii de liceu pentru a înțelege democrația participativă și a participa în mod activ în comunitățile lor.

Prin activități de cercetare și schimb de bune practici cu partenerul elvețian, va fi creată o metodologie pentru un program educațional numit „O oră pentru Democrație”. Programul va avea loc simultan, între septembrie 2015 și iunie 2016, în trei licee din Drobeta-Turnu Severin, parteneri în cadrul proiectului, și va consta în întâlniri de o oră în fiecare săptămână, pentru un an școlar întreg. Programul include metode şi instrumente de educație non-formale și se adresează la 210 de elevi de liceu. În plus față această oră opţională, elevii de liceu vor fi încurajați pentru să creeze 3 cluburi de democrație, prin care se pot dezvolta proiecte care pot influența comunitatea lor.

La sfârșitul programului de învățământ, 12 de beneficiari vor fi selectați, printr-un concurs de dezbateri, pentru a participa la o școală de vară în Elveția în iunie 2016. Prin urmare, ei vor avea șansa de a experimenta beneficiile unui sistem democratic, considerat model în ceea ce privește calitatea vieții, deschidere și oportunități de dezvoltare și de a obține mai multe cunoștințe pe tema democrației participative și a cetățeniei active.

În scopul de a asigura un impact mai mare a rezultatelor programului educațional pilotat în cadrul proiectului, un seminar național va fi organizat în Drobeta Turnu Severin, în mai 2016. Scopul este de a crește gradul de conștientizare în rândul a minim 70 de beneficiari cu privire la necesitatea unor programe educaționale coerente în România care promovează democrația participativă și a cetățeniei active în rândul tinerilor. Activitățile de diseminare vor consta, de asemenea, în organizarea de 2 ateliere de lucru cu minim 20 de participanți din alte licee din Drobeta-Turnu Severin, care vor învăța despre democrație și implicarea activă în comunitate, de la colegii lor.

REZULTATE:

 • Un program educațional, ce se bazează pe metode de educație non-formală, urmărind implicarea activă a elevilor în comunitate
 • 3 profesori formați, care au dobândit competențe în cadrul educației non-formale;
 • 222 elevi ce au urmat cursul O oră pentru democrație, în anul școlar 2015 – 2016;
 • 6 clase din Drobeta-Turnu Severin, unde cursul O oră pentru democrație a fost predat ca materie opțională, și 2 clase, unde a fost predat ca materie facultativă;
 • 3 cluburi de democrație, unde participanții au putut utiliza în mod practic informațiile dobândite în cadrul Orei pentru democrație
 • 5 elevi ce au realizat un training creat de ei pentru colegii de la alte licee
 • 12 elevi din Drobeta-Turnu Severin, ce au participat la un atelier despre
 • peste 26 de dezbateri realizate
 • 55 de echipe formate din patru membri, ce au dezbătut teme referitoare la implicarea activă
 • 1 seminar Național, unde au fost discutate rezultatele proiectului și au fost analizate modalități de utilizare a metodelor nonformale în predarea educației pentru democrație;
 • 70 de participanți la Seminarul Național (profesori, elevi, experți în domeniul democrației participative);
 • 12 elevi ce au participat la o Școală de vară în Elveția;
 • o Școală de vară despre democrația participativă, unde elevii au putut interacționa cu reprezentanți ai autorităților locale, cantonale și federale, precum și cu elevi elvețieni;
 • Site-ul www.orapentrudemocratie.ro, ce are rolul de agrega informații referitoare la activitățile proiectului, dar și alte informații relevante pentru domeniul democrației participative;
 • 7 articole realizate de participanții la programul educațional;

Graficul activităților realizate în cadrul proiectului O oră pentru democrație poate fi consultat aici.

INIŢIATORI:

Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană realizează acest proiect, în parteneriat cu Asociatia Româno-Elvețiană pentru Integrare din Elveția Centrală și trei licee din Drobeta Turnu – Severin: Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja”, Colegiul Național „Gheorghe Ţiteica” și  Colegiul Tehnic „Decebal”.

Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Valoarea proiectului este de  de 111.333 CHF, din care 99.990 CHF reprezintă grantul din partea Elveției și 11.343 CHF contribuția Asociației Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană.

Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român, vă invităm să vizitaţi http://www.swiss-contribution.ro şi www.swiss-contribution.admin.ch/romania.