Proiecte

Credem că educația îmbracă forme diverse în încercarea de a răspunde transformărilor societății, de aceea proiectele MAIE acoperă o gamă variată de activități.

Proiectele noastre se îndreaptă spre oferirea unor ateliere de educație non-formală, dezvoltarea unor metodologii alternative de educație, realizarea unor cercetări privind modalitățile de educație, în vederea dezvoltării potențialului copiilor și tinerilor români.

În acelaşi timp urmărim creşterea nivelului de informare şi educare a tinerilor şi copiilor români. Prin proiectele implementate prezentăm diferite expresii culturale într-un mod atractiv și interactiv și urmărim formarea unei legături între tineri și cultură.

Proiectele noastre stimulează participarea activă şi implicarea tinerilor şi copiilor în dezvoltarea comunităţilor în care trăiesc.