Traditional Architecture in the Plateau Mehedinti Geoparc. Case study in Isverna, Balta and Ponoarele

The aim of the project “Traditional Arhitecture in the Plateau Mehedinti Geoparc” is to promote and to protect the traditional arhitectural elements from an original space. Prin prezentarea celor mai valoroase obiective locale de patrimoniu, prin abordarea critică a peisajului arhitectural și prin promovarea unor strategii de dezvoltare integrată, proiectul contribuie la păstrarea identității regionale specifice.

Înființat acum 10 ani, Geoparcul Platoul Mehedinți este un mediu natural unic cu o topografie, clima, flora si fauna foarte generoase, pe suprafaţa sa derulându-se de-a lungul timpului, numeroase proiecte destinate protecţiei valorilor sale naturale. În schimb, nu a fost realizată până acum o analiză a arhitecturii tradiționale sau a tipurilor de așezări. Dezvoltarea durabilă a zonei necesită alături de acţiunile legate de protecţia valorilor naturale, și conservarea patrimoniului cultural, a elementelor de arhitectură populară şi tradiţională.

În prima parte a proiectului se va realiza o cercetare în cele trei comune. Prin această cercetare se urmărește prezentarea valorii arhitecturale a obiectivelor de patrimoniu, încadrarea clădirilor în contextul natural, identificarea creativității în ceea ce privește tehnicile și soluțiile de construcție și oferirea de soluții adaptate la particularitățile acestui spațiu.

Pe baza cercetării vor fi realizate:

– Un ghid de recomandări adresat primăriilor din zonă. Arhitectura determină în mod direct felul în care trăim, de aceea ghidul de recomandări adresat primăriilor din zonă va contribui la păstrarea specificului local și la valorizarea unor elemente arhitecturale unice.

– Un album de prezentare a arhitecturii tradiționale din Geoparcul Platoul Mehedinți. Albumul de prezentare va contribui la educarea gustului publicului propunând aprecierea valorilor autentice. Albumul va fi distribuit în mod gratuit în rândul publicului larg şi a studenţilor la universităţile de profil.

– O expoziţie de fotografii reprezentative pentru Geoparcul Platoul Mehedinți. Diversitatea culturală a României se reflectă în patrimoniul arhitectural, iar expoziția organizată va fi o modalitate prin care se va atrage atenția asupra necesității de a valoriza elementele unice din această zonă.

– site-ul www.arhitectura-gpmh.ro, o platformă de prezentare a obiectivelor arhitecturale unice din Geoparcul Platoul Mehedinți. Ea se adresează atât unui public specializat, dar și unui public mai larg preocupat de calitatea mediului construit, de interacțiunea dintre mediul natural și cel construit.

Puteţi afla mai multe detalii despre proiect vizitând:

https://www.facebook.com/arhitecturagpmh

www. Arhitectura-gpmh.ro

PROIECTUL ESTE FINANŢAT DE ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL

PARTENERII PROIECTULUI:

MUZEUL NAŢIONAL AL ŢĂRANULUI ROMÂN
PRIMARIA BALTA
PRIMARIA ISVERNA
PRIMARIA PONOARELE