Trecut pentru viitor. Arhitectura tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți

Proiectul „Trecut pentru viitor” își propune să aducă în atenția publicului larg valoarea identitară a construcțiilor tradiționale din Geoparcul Platoul Mehedinți și de a atrage atenția asupra fenomenului de degradare instalat, propunând măsuri de salvgardare și de valorificare a acestora.

În Geoparcul Platoul Mehedinți întâlnim case și biserici perfect integrate peisajului natural, întrunind în acelaşi timp calități esențiale de armonie volumetrică și funcționalitate practică. Aceste monumente reflectă istoria acestor locuri, iar cunoaşterea şi aprecierea lor poate influenţa în mod pozitiv atât mediul arhitectural, cât şi comunitatea locală. Patrimoniu construit din acest spaţiu se confruntă cu o serie de pericole ca: resursele financiare reduse, pierderea tehnicilor de construcţie; dispariţia gustului pentru tradiţional.

Cele trei etape ale proiectului formează un ansamblu complex și capabil să genereze o schimbare în zonă. Cercetarea multidisciplinară realizată va aduce în prim plan valoarea patrimoniului cultural din Geoparcul Platoul Mehedinți, în timp ce școala de vară organizată va contribui la oferirea unor soluții de salvare și de reutilizarea a obiectivelor de patrimoniu. Diseminarea rezultatelor proiectului, atât în județul Mehedinți, cât și în București va contribui la creșterea gradului de cunoaștere a acestui important patrimoniu cultural românesc ce reflecta diferite influențe.

Proiectul reprezintă o continuare a studiului de caz realizat în comunele Isverna, Balta și Ponoarele,cu sprijinul AFCN. Caracterul inovator al proiectului se bazează pe faptul că, pe lângă inventariere şi analizarea monumentelor istorice din zonă, îşi propune să realizeze o serie de proiecte pilot de restaurare sau conversie a monumentelor istorice, pe termen lung vizând utilizarea patrimoniului construit în dezvoltarea rurală.

Propunerile vor fi realizate de tineri arhitecţi, care vor contribui cu competeţele şi potenţialul lor creativ la dezoltarea durabilă a zonei. Participanții vor analiza starea actuală a monumentelor, vor propune modalități de restaurare a monumentelor degradate, precum și scenarii de dezvoltare pentru zonă vizând valorificarea patrimoniului natural și cultural al Geoparcului Platoul Mehedinți. Rezultatele proiectului Trecut pentru viitor evidenţează modul în care patrimoniul construit moştenit de la înaintaşii noştrii poate fi valorificat astăzi astfel încât să asigure o dezvoltare durabilă în viitor.

Obiectivele proiectului: 

1. Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere peisajului cultural din Geoparcul Platoul Mehedinţi prin cercetarea elementelor de arhitectură tradiţională;
2. Sprijinirea dobândirii de către 14 studenții a unei practici în domeniul arhitecturii tradiţionale prin organizarea unei şcoli de vară cu tema patrimoniul cultural pentru dezvoltarea rurală;
3. Promovarea obiectivelor cu semnificație culturală din zonă prin intermediul platformei on-line, a expoziţiei şi a broşurii;

Puteţi afla mai multe detalii despre proiect vizitând:

https://www.facebook.com/arhitecturagpmh

www. Arhitectura-gpmh.ro

PROIECTUL ESTE FINANŢAT DE ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL:

pe fond alb